O chovné stanici Z RUDÉHO ÚDOLÍ


NAŠE ZAČÁTKY , VÝCVIK  a  vše o VÝSTAVÁCH :-)
 
 Již od mládí jsem se zajímala o psy a prokousávala se výcvikem, výstavami a vším, co k tomu patří. Začátky byly s kříženci, kteří mi naučili pochopit někdy složité povahy psů. Touha jít dál byla silnější, tak v r. 2000 k nám přibylo první čévéčko - Kačenka č.1.
 
 Složitost povahy jsem se snažila více a více pochopit a přizpůsobit další kroky k výcviku. Našla se v záchranařině, kterou se nám dařilo pilovat. První úspěchy se dostavily v podobě pohárů a zkoušek. Vše bylo stavěno na základě vzájemné přátelské komunikace. Práce byla časově a organizačně náročná, ale pomáhala nám i ,,sestra" Cyra kříženec čsv + malamuta. Rozdávala kolem sebe lásku svou nekonfliktností. Prostě nerozlučná dvojka.
 
 Holky stárnuly, tak přibyla Shadow. Její vzpurnost mi zaměstnávala více poznat a pochopit povahu a vymýšlet plán výcviku. Rychle se učila a v naší smečce přibyla nová parťačka Kačenka č.2.
 
 Máme smečku, jakou si naše CH.S. vysnila: úspěšnou, krásnou, sehranou, milující. Podnikáme výstavy, nácviky, zkoušky, ale i dovolené. Všude SPOLU! Milujeme lidi a děti kolem sebe.
 
 Jsme ne vrcholu ledovce - proto až teď jsem se odhodlala na fenečkách odchovat několik vrhů. Zatím se vše daří, mimina jsou zdravá, krásná s bohatým rodokmenem!!! Při štěňatech si pomáhají společně, jako v přírodě. Dělají mi radost, jsou rovnocenné parťačky po bohatý život. Nenudíme se!!!
  U Shadow se podařilo složit 23 zkoušek z výkonu a nejlepší parketa je ,,kráovská disciplína" : STOPAŘINA!! Na výstavním poli se zadařilo splnit nejvyšší titul : C.I.B. Ještě k tomu CH- CZ, GRAND CH-CZ, CH-RO, CH-HR, VETERÁN CH- GR,
  Lakota (Kačenka) zatím složila 18 zkoušek z výkonu a také propadla stopařině! Výstavy moc nemilovala, ale zadařilo se vybojovat oba nejvyšší tituly :C.I.E. + C.I.B.Vyběhala CH -SR, CH-BLR, GRAND CH- BLR,CH-GR,
  Vyšlapáváme si bodíky na stopařských výběrácích a na Mistrovství republiky. Při koupi štěňátek( Kačky a Šedinky) by mi ani nenapadlo,že dobýváme vrcholy leovce jako jediná čévéčka v republice:-))) Dovolíme si konkurovat i psům s policejním výcvikem. Holčičky : díky vám se nenudíme! 
  Z velkou částí majitelů mých odchovů jsem v kontaktu a organizuji pro ně výcviky,nácviky bonitací a obrany. Všechny akce ukončuji posezením u ohně a buřtkiádou:-) Mám vás ráda a jsem šťastná,když vidím v psím oku JISKRU !!! 
   V prosinci 21.12.2022 se plánovaně v načí chovce narodila stěnda Kačence a Emhyrovi Z Rudého Údolí. Je to nádherný syn po Šedulce a Czamborovi. Tak spatřila svět před vánoci. Abecedně jsou na písmenko ,, J" a hned jsem věděla, že si musím jednu holčičku nechet. Vnučka Lilinka jí pojmenovala Jinglle Bell : ROLNIČKA pro její hlučnost a to jí zůstalo. Začínáme okokovat výstavy a zkoušet výcvik. Hlavně stopařinu, ta nám přirostla k srdci a tak je práce dost.
   Smutná zpráva : 2. 10. 2022 nás opustila naše Šedulka ,usnula v klidu , ještě se ze všemi rozloučila. 12 LET a 4 měsíce je krásný věk, ale moc to bolí a je smutno.


JAK NA VÝSTAVY : DESATERO O VYSTAVOVÁNÍ PSA !!!

 
Co je to výstava psů ???
Výstava psů je kynologickou akcí, na které především chovatelé předvádějí výsledky své práce. To ovšem neznamená, že se jich zúčastňují pouze chovatelé. Vždyť výsledkem práce chovatele je právě ten Váš miláček. A proto právě Vy byste měli Vašeho čtyřnohého člena rodiny prezentovat. Na druhou stranu nejsou výstavy jen předváděním psů. Setkávají se na nich majitelé, chovatelé a zájemci, vyměňují si zkušenosti, začátečníci získávají informace apod. A nakonec i pro majitele psa je jistě velice příjemný pocit, když jeho miláček dostane dobré hodnocení, líbí se divákům nebo se dokonce umístí na předních místech. Vzhled a chování psa totiž není jen výsledkem práce chovatele, ale i péče a výchovy ze strany jeho majitele. V neposlední řadě jsou výstavy jednou z příležitostí, jak představit plemeno veřejnosti.
Výstavy psů jsou organizovány na několika úrovních. První jsou výstavy regionální. Patří mezi ně u nás výstavy oblastní a krajské. Mnohé z těchto výstav jsou pořádány jako výstavy pouze některých plemen psů nebo tzv. skupin plemen. V propozicích takovýchto výstavy musí být uvedeno, která plemena se na ně mohou přihlásit.
Další úrovní jsou výstavy národní. Ty si pořádají jednotlivé státy, členové mezinárodní kynologické organizace FCI. Na nich se již předvádějí psi všech plemen, mnohdy včetně plemen národních, dosud neuznaných mezinárodně.
Nejvyšší úrovní jsou výstavy mezinárodní. Pořádání mezinárodních výstav a jejich počet podléhá schválení FCI. Většina států pořádá těchto výstav několik do roka. Zvláštní skupinou mezinárodních výstav jsou výstavy evropské a světové. Evropská a světová výstava je vždy jedna v každém roce a o jejím pořádání rozhoduje právě FCI.
Zcela zvláštní skupinou výstav, jsou výstavy klubové a speciální. Ty jsou pořádány jednotlivými chovatelskými kluby a je na nich vystavováno pouze to které plemeno. Logicky, samostatné speciální nebo klubové výstavy pořádají jen kluby těch nejpočetnějších plemen. Ostatní se uskutečňují v rámci jiných výstav (většinou výstav regionálních nebo národních) nebo jiných kynologických akcí.
Co jsou to "skupiny FCI" a "výstavní třídy" ???
Samozřejmě by bylo nesmyslem vystavovat a především posuzovat na výstavách všechny psy dohromady. Proto jsou rozděleni do skupin FCI, plemen a výstavních tříd. V jedné skupině FCI jsou vždy plemena podobná svým původem nebo určením. Československý vlčák patří do I. skupiny FCI, ve které jsou ovčáčtí a pastevečtí psi. Pro informaci - skupin FCI je celkem 10.
V každé skupině jsou již jednotlivá plemena. Každé plemeno má na výstavě svůj kruh a posuzuje ho jeden rozhodčí. Výjimkou jsou početná plemena, kde je jedno plemeno posuzováno několika rozhodčími a na druhou stranu několik málopočetných plemen může být posuzováno jedním rozhodčím v jednom kruhu (samozřejmě každé plemeno zvlášť). Bylo by krajně obtížné (a nespravedlivé) posuzovat všechny jedince jednoho plemene dohromady. Sejdou se zde psi i feny od věku 4 měsíců do více jak 10 let. Proto jsou přihlášení psi dále rozděleni do tříd podle věku. Ve speciálních třídách jsou dále posuzováni psi s pracovními zkouškami a psi, kteří již získali titul šampiónů (resp. vítězů).
A do jaké třídy patří právě Vás miláček?
věk název třídy zvláštní podmínky
4-6 měsíců třída štěňat  
6-9 měsíců třída dorostu  
9-18 měsíců třída mladých  
15-24 měsíců mezitřída  
nad 15 měsíců otevřená třída  
nad 15 měsíců pracovní třída psi se složenými zkouškami z výkonu (každý typ výstavy požaduje jiné typy zkoušek, pes v této třídě musí předložit tzv. certifikát, který vystavují jednotlivé plemenné knihy)
  třída šampiónů je vypisována pouze na výstavách mezinárodních a jsou zde vystavováni psi, kteří již získali titul šampióna (s výjimkou Junioršampióna)
  třída vítězů je vypisována na výstavách národních, regionálních, klubových a speciálních a může v ní nastoupit pes, který již získal titul Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěze speciální výstavy nebo Šampión (opět s výjimkou Junioršampiona)
nad 8 let třída veteránů  
V každé třídě jsou v základní části posuzováni zvlášť psi a zvlášť feny.
Co jsou to "výstavní soutěže" ???
Soutěže jsou zpestřením každé výstavy psů. Je jich několik a mohou se i lišit podle druhu výstavy. V zásadě jsou následující:
 • mladý vystavovatel
 • nejlepší dorostenec pes i fena
 • nejlepší mladý jedinec
 • nejlepší pár
 • nejlepší chovatelská skupina
 • nejlepší veterán
 • BOB (vítěz plemene)
 • BIG (vítěz skupiny FCI)
 • BIS (vítěz výstavy)
Teď stručně o některých z nich.Zvláštní a velmi zajímavou součástí klubových a speciálních výstav je soutěž o nejlepšího plemeníka.
V soutěži "mladý vystavovatel" (nebo anglicky "junior handling") soutěží děti se svými psy bez ohledu na rasu. V soutěži jde především o to ukázat, jak dalece dítě dokáže psa předvést a jak je se psem sehrané. Tato soutěž je rozdělena na dvě kategorie. Mladší (9-13 let) a starší (13-17 let).
V soutěži chovatelských skupin se předvádí skupina jedinců jednoho plemene, odchovaná jedním chovatelem (nemusí se tedy jednat o jedince se stejnými rodiči, naopak je požadováno, aby byli potomci minimálně od dvou různých otců nebo matek). Počet jedinců ve skupině je omezen na minimálně 3 jedince, kteří mohou být v majetku několika majitelů.
V soutěži chovných párů soutěží pár jedinců jednoho plemene v držení jednoho majitele. Je zcela lhostejné, jak jsou staří, zda jsou chovní nebo zda jsou příbuzní.
V obou soutěžích (skupiny a páry) mohou nastoupit pouze jedinci, kteří se zúčastnili výstavy (tzn. byli posouzeni v kruhu).
Vítěz plemene - BOB se nezadává na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen. Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z tříd veteránů.
Vítěz skupiny FCI - BIG se zadává na národních a mezinárodních výstavách. Soutěž je rozdělena do 10 skupin FCI. Do soutěže o něj postupují Vítězové plemen BOB z dané skupiny FCI.
Vítěz výstavy (nejkrásnější pes výstavy) - BIS se zadává na národních a mezinárodních výstavách a do soutěže o něj postupují vítězové jednotlivých skupin FCI (s titulem BIG), na národních výstavách i vítěz z národních, FCI zatím neuznaných, plemen.

Jak přihlásit psa na výstavu ???
Termínové kalendáře regionálních, národních a mezinárodních výstav v ČR je možno získat na ČMKU (Českomoravská kynologická unie) a kalendáře těchto výstav v zahraničí vždy u národní kynologické organizace (kalendář mezinárodních výstav i přímo u FCI)).
Termíny speciálních a klubových výstav je možné získat tamtéž, navíc se o jejich propagaci starají především jednotlivé kluby, jako jejich pořadatelé.
Výstavní kalendáře vycházejí i v kynologických časopisech, klubových zpravodajích apod. Organizátoři výstav se skutečně propracovaným systémem automaticky zasílají termíny výstav všem, kteří už na jejich výstavách vystavovali v předchozím období. Přihlášky a kalendáře výstav a informace o nich je většinou možné získat i na většině kynologických akcí.
Základní informací pro vystavovatele jsou nicméně především propozice výstavy. V nich je uveden např. termín a typ výstavy, místo jejího konání, plemena, která se ji mohou zúčastnit, otevírané výstavní třídy, zadávané tituly, termín uzávěrky (datum, do kterého musí vystavovatel poslat přihlášku na adresu pořadatele), výše výstavních poplatků a veterinární podmínky.
Pro přihlášení na jakoukoliv výstavu je třeba pouze přihláška a průkaz původu psa (rodokmen). Další doklady (doklad o složených zkouškách, doklad o získání titulu šampióna apod.) jsou třeba pouze v případě, že pes bude vystavován ve třídách šampiónů (vítězů) nebo třídě pracovní. Většina pořadatelů současně požaduje uhrazení výstavního poplatku předem.
Údaje v přihlášce je dobře vyplňovat přesně podle průkazu původu psa (rodokmenu). Většina pořadatelů navíc požaduje, zaslat s přihláškou i kopii průkazu původu (v ČR je to povinnost), popř. kopie dokladů o složených zkouškách nebo udělení titulů šampióna.
Jak výstava psů probíhá ???
Před termínem výstavy obdrží každý přihlášený účastník potvrzení o účasti s podrobnými informace a někdy i s dalšími doklady (výstavní číslo apod.). Na potvrzení přihlášky a i v propozicích jsou uvedeny časové údaje, do kdy je třeba se dostavit a kdy začíná posuzování psů. Tzv. přejímka psů probíhá ve dvou fázích. První je kontrola očkovacího průkazu psa u vchodu. Pes musí mít především platné očkování vztekliny (popř. může Státní veterinární služba do podmínek dát i další povinná očkování). Je třeba si uvědomit, že očkování vzteklinou je platné pouze 12 měsíců a až 1 měsíc po naočkování. Proto, pokud chcete Vašeho psa vystavovat, je dobré uzpůsobit výstavní sezóně i termín očkování. Druhou důležitou věcí, kontrolovanou při přejímce u vchodu, je potvrzení Vašeho místního veterináře o dobrém zdravotním stavu psa. V případě, že vystavujete v zahraničí, musíte mít i razítko státní veterinární správy (to je tak jako tak nutné pro přechod hranic). Na výstavu nejsou vpouštěny feny ve vysokém stupni březosti a feny kojící. Ale to snad žádného majitele nenapadne fenu v takovém stavu vodit na výstavu.
Druhá fáze přejímky psa probíhá přímo v kruhu. Kruhy jsou očíslovány a jejich obsazení najdete vždy na předních stranách výstavního katalogu, který dostanete u vchodu nebo na jiném vyznačeném místě. K přejímce do kruhu je dobré si vzít průkaz původu psa a Výstavní a výkonostní knížku (pro zaznamenání případných titulů apod.). Pokud jste výstavní číslo neobdrželi poštou, dostanete ho právě při této přejímce (řada výstav má přejímku společnou a na ní dostane vystavovatel společně s katalogem i desky s výstavním posudkem a diplomem a také katalogové číslo ve formě samolepky nebo visačky).
Ve stanovený čas začíná posuzování. Pořadí jednotlivých tříd může být různé, nicméně většinou se postupuje od tříd nejmladších po třídy nejstarší. Posuzováni jsou vždy zvlášť psi a zvlášť feny. Při posuzování má rozhodčí ve výstavním kruhu k dispozici různé druhy známek. Ve třídě dorostu se zadává ocenění nadějný nebo velmi nadějný, v ostatních třídách mohou vystavovaní jedinci obdržet známku výbornou, velmi dobrou, dobrou, dostatečnou a v majitelům i rozhodčím méně příjemných (a dlužno přiznat že ojedinělých) případech může znít verdikt i "vyloučen z posuzování". Požadavky, kterým musí pes odpovídat, aby získal určité ocenění, jsou přesně vypsány ve Výstavním řádu FCI i ČMKU. Ve všech třídách je rozhodčí povinen zadat pořadí prvních čtyř jedinců a to pouze těch, kteří získlali ocenění nadějný nebo velmi nadějný ve třídě dorostu a výbornou nebo velmi dobrou v třídách ostatních.
V kruhu se sejdou vždy jedinci stejného pohlaví stejné třídy. Pouze pokud je v jedné třídě větší množství účastníků, může rozhodčí rozhodnout o nastoupení po skupinách. Nejprve se provádí kontrola chrupu a u psů i kontrola varlat. Poté může rozhodčí buďto nechat psy několikrát oběhnout kruh, nebo přistoupí k individuálnímu posouzení. Při tom by měl pes stát ve výstavním postoji. Rozhodčí většinou ještě zhodnotí psa v pohybu zepředu i zezadu. Po posouzení všech, nechá psy několikrát oběhnout kruh a určí konečné pořadí ve třídě (rozhodčí se může také rozhodnout, že bude posuzovat psy individuálně, zadá všem známku a teprve pak stanoví pořadí ). Obdobně postupuje i při vyhlašování nejlepšího psa a feny a při vyhlášení vítěze plemene.
Jak je třeba psa připravit na výstavu ???
Na přípravu psa na výstavu je třeba se dívat ze dvou hledisek. Zaprvé je to příprava exteriéru. Pes by samozřejmě neměl být špinavý, měl by mít vyčesanou srst (bez chuchvalců zplstnatělé vylínalé srsti) a měl by být v dobré kondici (což znamená ani ne vyhublý, ani ne obézní). Příprava srsti neznamená, že je nutné psa před každou výstavou vykoupat nebo navštívit psí salon krásy. Československý vlčák je plemeno, které by se asi nemělo pyšnit napudrovanou srstí s nejmodernějším sestřihem. To přenechme plemenům společenským. Náš pes by měl vypadat co nepřirozeněji. Stačí k tomu bohatě kartáč, popř. froté ručník na vytření srsti. Srst československých vlčáků se totiž vyznačuje tzv. samočistící schopností. Proto není třeba, pokud se Váš miláček právě nevyválel v acetonové barvě nebo v epoxytové pryskyřici, žádných zvláštních zásahů. Co se týká kondice, ta je dána samozřejmě věkem, způsobem a množstvím potravy a fyzickou aktivitou.
Druhá část přípravy je příprava chování psa v kruhu. To je nicméně záležitost dlouhodobá a nepředstavujme si, že psa tomu naučíme 2 dny před výstavou. Nácvik na výstavy je dobré provádět jako součást normálního výcviku. Pes by měl umět běhat v kruhu s pánem (u nohy nebo lépe před majitelem), měl by se umět postavit a zůstat stát v tzv. "výstavním postoji" (přirozený postoj psa se zvednutou hlavou a vztyčenýma ušima). Další velice důležitou věcí je, že by si měl nechat prohlédnout chrup a psi i nechat zkontrolovat varlata. Právě tyto dvě poslední operace jsou velkou slabinou mnohých vystavovatelů. Pohled na psa, položeného na bok, na němž klečí majitel a jeho manželka, aby ho znehybnili pro prohlídku chrupu, je velice tristní. V neposlední řadě nezapomínejte, že bez prohlídky chrupu a u psů i kontroly varlat není možné psa posoudit a tím pádem je automaticky diskvalifikován. Nácvik chování na výstavě nicméně není tak složitou záležitostí, jak možná z popisu vypadá. Jistě s ním poradí každý trenér nebo i zkušenější majitel.
Jaké jsou nejčastější vytýkané chyby na výstavách ???
 
Mluvit nebudeme o tom, že agresivní a extrémně bázliví psi jsou automaticky diskvalifikováni. To je samozřejmostí.
 
Nejčastějším problémem je, že se psi v kruhu bojí. Je to pro ně nová situace, na kterou nejsou připraveni (v horším případě se jedná o plaché jedince). Tady pomůže jen důsledná příprava a mnohdy i krátké oběhnutí kruhu před zahájením výstavy (pes se s prostředím lépe seznámí předem).
 
Dalším problémem je kontrola zubů a u psů i kontrola varlat. Majitelé by si měli uvědomit, že tyto dva úkony jsou nutné nejen pro výstavy, ale i pro bonitaci a svod mladých a bez nich nemůže být pes ani uchovněn. Jejich bezproblémové zvládnutí je pouze a jen otázkou důsledného výcviku již od štěněte.
 
Častým problémem československých vlčáků je mimochod (pes jde střídavě oběma levýma a oběma pravýma nohama). Mimochod je pro československého vlčáka normální formou pohybu v chodu, nicméně v klusu by měl jít vždy jednou pravou a jednou levou nohou. Někteří však mají tendenci mimochodem i klusat. Tady je třeba si zkusit nápravu. Třeba zpomalením a opětným zrychlením do klusu nebo nadzvednutím předních nohou za klusu. Často je mimochod způsoben jen špatně zvolenou rychlostí klusu nebo i únavou psa.
 
Další častou vadou je, že vlčáci stojí sice v pěkném postoji, nicméně se sklopenýma ušima. Tady většinou pomůže nalákání na kousek pamlsku, popř. zkušený rozhodčí sám se snaží upoutat psovu pozornost aby uši zvedl.
Co jsou to tituly CAC, CACIB apod. ???
 
Základním výsledkem hodnocení exteriéru psů na výstavách jsou zadávané známky. Ti nejlepší ale mají možnost získat i tituly. Ty se dají rozdělit na tzv. tituly uznané, tedy opravňující k zařazení do třídy vítězů nebo šampionů a tituly, které lze označit za spíše prestižní.
Tzv. "uznané" tituly se dělí na tituly denní, získané přímo na výstavě (Klubový vítěz, Národní vítěz) nebo tituly, zadávané na základě získaných čekatelství. Do této oblasti patří podle pravidel klubů některé tituly klubové (např. kluby zadávají titul svého klubového šampiona) a hlavně pak šampionáty členských zemí FCI a titul Mezinárodního šampiona krásy - Interchampion.
Podmínky pro přiznání titulu šampion se v jednotlivých zemích liší. U nás je získání tohoto titulu pro československé vlčáky podmíněno dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě a takovou zkouškou z výkonu, která opravňuje k zařazení do třídy pracovní na mezinárodní výstavě. Čekatelství musí být získáno nejméně od dvou rozhodčích a nejméně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok). Titul Šampion ČR přiznává sekretariát ČMKU na základě předložených potvrzení o získání čekatelství (tzv. kartičky CAC) a originálu průkazu původu.
Šanci získat svůj titul mají i mladí jedinci. Jedná se o titul Junior šampion a získá ho pes nebo fena, kteří obdrželi nejméně 3x čekatelství šampionátu mladých CAJC, které se zadává ve třídách mladých. Jedno toto čekatelství může být nahrazeno CAC, ale tento CAC musí být získán ve věku do 24 měsíců. Toto čekatelství nemůže být dále použito jako podklad pro získání dalšího šampionátu. I v případě juniorů platí, že čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
Své vlastní podmínky má přiznání titulu Interchampion (ICH). První rozdíl od národního šampionátu je v tom, že čekatelství CACIB rozhodčí na výstavě pouze navrhuje a oficiálně je psovi přiznáno a v rodokmenu potomků uváděno až na základě jeho potvrzení z FCI. K získání titulu ICH stačí pro československé vlčáky získat 2x čekatelství CACIB, ve dvou různých zemích a od dvou rozhodčích. Mezi prvním a druhým, CACIBem musí uplynout nejméně 1 rok a 1 den. K tomu je třeba ještě doložit, že pes složil předepsanou zkoušku. O přiznání titulu interchampion nežádá FCI majitel psa, ale jeho zastřešující organizace, v našem případě sekretariát ČMKU.
Do druhé kategorie titulů patří např. vítěz plemene – BOB, vítěz skupiny FCI – BIG nebo vítěz výstavy – BIS. Na kterých výstavách je možno je získat a kdo postupuje do soutěže o ně je uvedeno v následujícím přehledu výstavních titulů.
Výstavní tituly zadávané přímo ve výstavním kruhu
 • Vítěz třídy - zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní je výbornému 1 zadáváno v tomu určených třídách čekatelství šampionátu (ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě, třídě vítězů – šampiónů CAC)
 • Nejhezčí veterán - pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů
 • Oblastní vítěz - zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů mezitřídy, otevřené, pracovní a třídy vítězů
 • Krajský vítěz - zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů mezitřídy, otevřené, pracovní a třídy vítězů
 • Klubový vítěz - podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci (psovi i feně) z konkurence výborných 1 CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní a třídy vítězů
 • Vítěz speciální výstavy - zadává se nejlepšímu jedinci (psovi i feně) z konkurence výborných 1 CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní a třídy vítězů
 • Národní vítěz - zadává se nejlepšímu jedinci (psovi i feně) z konkurence výborných 1 CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní a třídy vítězů ( Pozor ! Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na kterých se titul Národní vítěz nezadává. Vše je třeba ověřit podle propozic či se přímo zeptat na poradě rozhodčích !)
 • Vítěz plemene- BOB - nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen. Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z tříd veteránů.
 • Vítěz skupiny FCI - BIG - Zadává se na národních a mezinárodních výstavách. Soutěž je rozdělena do 10 skupin FCI. Do soutěže o něj postupují Vítězové plemen BOB z dané skupiny FCI.
 • Vítěz výstavy (nejkrásnější pes výstavy) - BIS - Zadává se na národních a mezinárodních výstavách a do soutěže o něj postupují vítězové jednotlivých skupin FCI (s titulem BIG), na národních výstavách i vítěz z národních, FCI zatím neuznaných, plemen.
Na zahraničních výstavách je možné získat i další tituly, které jsou ekvivalentem výše jmenovaných, pouze se liší názvem. Např. "Bundessieger" v Rakousku odpovídá našemu Národnímu vítezovi. CWC (Polsko) a CACA (Rakousko) odpovídá našemu CAC apod.
Čekatelství
 • CAJC - čekatelství šampionátu mladých může být zadáno výbornému 1 (psovi i feně) ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
 • CAC – čekatelství českého šampionátu krásy může být zadáno výbornému 1 (psovi i feně) v mezitřídě, otevřené, pracovní a třídě vítězů - šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
 • r.CAC (res. CAC) může být zadáno výbornému 2 (psovi i feně) ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se v mezitřídě, otevřené, pracovní a třídě vítězů- šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
 • CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 – CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní a třídy šampiónů.
 • r.CACIB (res. CACIB) může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu psovi i feně. Do této soutěže postupují výborný 2 – r.CAC ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1- CAC z ostatních tříd.
Co je to výstava psů ???
Výstava psů je kynologickou akcí, na které především chovatelé předvádějí výsledky své práce. To ovšem neznamená, že se jich zúčastňují pouze chovatelé. Vždyť výsledkem práce chovatele je právě ten Váš miláček. A proto právě Vy byste měli Vašeho čtyřnohého člena rodiny prezentovat. Na druhou stranu nejsou výstavy jen předváděním psů. Setkávají se na nich majitelé, chovatelé a zájemci, vyměňují si zkušenosti, začátečníci získávají informace apod. A nakonec i pro majitele psa je jistě velice příjemný pocit, když jeho miláček dostane dobré hodnocení, líbí se divákům nebo se dokonce umístí na předních místech. Vzhled a chování psa totiž není jen výsledkem práce chovatele, ale i péče a výchovy ze strany jeho majitele. V neposlední řadě jsou výstavy jednou z příležitostí, jak představit plemeno veřejnosti.
Výstavy psů jsou organizovány na několika úrovních. První jsou výstavy regionální. Patří mezi ně u nás výstavy oblastní a krajské. Mnohé z těchto výstav jsou pořádány jako výstavy pouze některých plemen psů nebo tzv. skupin plemen. V propozicích takovýchto výstavy musí být uvedeno, která plemena se na ně mohou přihlásit.
Další úrovní jsou výstavy národní. Ty si pořádají jednotlivé státy, členové mezinárodní kynologické organizace FCI. Na nich se již předvádějí psi všech plemen, mnohdy včetně plemen národních, dosud neuznaných mezinárodně.
Nejvyšší úrovní jsou výstavy mezinárodní. Pořádání mezinárodních výstav a jejich počet podléhá schválení FCI. Většina států pořádá těchto výstav několik do roka. Zvláštní skupinou mezinárodních výstav jsou výstavy evropské a světové. Evropská a světová výstava je vždy jedna v každém roce a o jejím pořádání rozhoduje právě FCI.
Zcela zvláštní skupinou výstav, jsou výstavy klubové a speciální. Ty jsou pořádány jednotlivými chovatelskými kluby a je na nich vystavováno pouze to které plemeno. Logicky, samostatné speciální nebo klubové výstavy pořádají jen kluby těch nejpočetnějších plemen. Ostatní se uskutečňují v rámci jiných výstav (většinou výstav regionálních nebo národních) nebo jiných kynologických akcí.
Co jsou to "skupiny FCI" a "výstavní třídy" ???
Samozřejmě by bylo nesmyslem vystavovat a především posuzovat na výstavách všechny psy dohromady. Proto jsou rozděleni do skupin FCI, plemen a výstavních tříd. V jedné skupině FCI jsou vždy plemena podobná svým původem nebo určením. Československý vlčák patří do I. skupiny FCI, ve které jsou ovčáčtí a pastevečtí psi. Pro informaci - skupin FCI je celkem 10.
V každé skupině jsou již jednotlivá plemena. Každé plemeno má na výstavě svůj kruh a posuzuje ho jeden rozhodčí. Výjimkou jsou početná plemena, kde je jedno plemeno posuzováno několika rozhodčími a na druhou stranu několik málopočetných plemen může být posuzováno jedním rozhodčím v jednom kruhu (samozřejmě každé plemeno zvlášť). Bylo by krajně obtížné (a nespravedlivé) posuzovat všechny jedince jednoho plemene dohromady. Sejdou se zde psi i feny od věku 4 měsíců do více jak 10 let. Proto jsou přihlášení psi dále rozděleni do tříd podle věku. Ve speciálních třídách jsou dále posuzováni psi s pracovními zkouškami a psi, kteří již získali titul šampiónů (resp. vítězů).
A do jaké třídy patří právě Vás miláček?
věk název třídy zvláštní podmínky
4-6 měsíců třída štěňat  
6-9 měsíců třída dorostu  
9-18 měsíců třída mladých  
15-24 měsíců mezitřída  
nad 15 měsíců otevřená třída  
nad 15 měsíců pracovní třída psi se složenými zkouškami z výkonu (každý typ výstavy požaduje jiné typy zkoušek, pes v této třídě musí předložit tzv. certifikát, který vystavují jednotlivé plemenné knihy)
  třída šampiónů je vypisována pouze na výstavách mezinárodních a jsou zde vystavováni psi, kteří již získali titul šampióna (s výjimkou Junioršampióna)
  třída vítězů je vypisována na výstavách národních, regionálních, klubových a speciálních a může v ní nastoupit pes, který již získal titul Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěze speciální výstavy nebo Šampión (opět s výjimkou Junioršampiona)
nad 8 let třída veteránů  
V každé třídě jsou v základní části posuzováni zvlášť psi a zvlášť feny.
Co jsou to "výstavní soutěže" ???
Soutěže jsou zpestřením každé výstavy psů. Je jich několik a mohou se i lišit podle druhu výstavy. V zásadě jsou následující:
 • mladý vystavovatel
 • nejlepší dorostenec pes i fena
 • nejlepší mladý jedinec
 • nejlepší pár
 • nejlepší chovatelská skupina
 • nejlepší veterán
 • BOB (vítěz plemene)
 • BIG (vítěz skupiny FCI)
 • BIS (vítěz výstavy)
Teď stručně o některých z nich.Zvláštní a velmi zajímavou součástí klubových a speciálních výstav je soutěž o nejlepšího plemeníka.
V soutěži "mladý vystavovatel" (nebo anglicky "junior handling") soutěží děti se svými psy bez ohledu na rasu. V soutěži jde především o to ukázat, jak dalece dítě dokáže psa předvést a jak je se psem sehrané. Tato soutěž je rozdělena na dvě kategorie. Mladší (9-13 let) a starší (13-17 let).
V soutěži chovatelských skupin se předvádí skupina jedinců jednoho plemene, odchovaná jedním chovatelem (nemusí se tedy jednat o jedince se stejnými rodiči, naopak je požadováno, aby byli potomci minimálně od dvou různých otců nebo matek). Počet jedinců ve skupině je omezen na minimálně 3 jedince, kteří mohou být v majetku několika majitelů.
V soutěži chovných párů soutěží pár jedinců jednoho plemene v držení jednoho majitele. Je zcela lhostejné, jak jsou staří, zda jsou chovní nebo zda jsou příbuzní.
V obou soutěžích (skupiny a páry) mohou nastoupit pouze jedinci, kteří se zúčastnili výstavy (tzn. byli posouzeni v kruhu).
Vítěz plemene - BOB se nezadává na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen. Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z tříd veteránů.
Vítěz skupiny FCI - BIG se zadává na národních a mezinárodních výstavách. Soutěž je rozdělena do 10 skupin FCI. Do soutěže o něj postupují Vítězové plemen BOB z dané skupiny FCI.
Vítěz výstavy (nejkrásnější pes výstavy) - BIS se zadává na národních a mezinárodních výstavách a do soutěže o něj postupují vítězové jednotlivých skupin FCI (s titulem BIG), na národních výstavách i vítěz z národních, FCI zatím neuznaných, plemen.

Jak přihlásit psa na výstavu ???
Termínové kalendáře regionálních, národních a mezinárodních výstav v ČR je možno získat na ČMKU (Českomoravská kynologická unie) a kalendáře těchto výstav v zahraničí vždy u národní kynologické organizace (kalendář mezinárodních výstav i přímo u FCI)).
Termíny speciálních a klubových výstav je možné získat tamtéž, navíc se o jejich propagaci starají především jednotlivé kluby, jako jejich pořadatelé.
Výstavní kalendáře vycházejí i v kynologických časopisech, klubových zpravodajích apod. Organizátoři výstav se skutečně propracovaným systémem automaticky zasílají termíny výstav všem, kteří už na jejich výstavách vystavovali v předchozím období. Přihlášky a kalendáře výstav a informace o nich je většinou možné získat i na většině kynologických akcí.
Základní informací pro vystavovatele jsou nicméně především propozice výstavy. V nich je uveden např. termín a typ výstavy, místo jejího konání, plemena, která se ji mohou zúčastnit, otevírané výstavní třídy, zadávané tituly, termín uzávěrky (datum, do kterého musí vystavovatel poslat přihlášku na adresu pořadatele), výše výstavních poplatků a veterinární podmínky.
Pro přihlášení na jakoukoliv výstavu je třeba pouze přihláška a průkaz původu psa (rodokmen). Další doklady (doklad o složených zkouškách, doklad o získání titulu šampióna apod.) jsou třeba pouze v případě, že pes bude vystavován ve třídách šampiónů (vítězů) nebo třídě pracovní. Většina pořadatelů současně požaduje uhrazení výstavního poplatku předem.
Údaje v přihlášce je dobře vyplňovat přesně podle průkazu původu psa (rodokmenu). Většina pořadatelů navíc požaduje, zaslat s přihláškou i kopii průkazu původu (v ČR je to povinnost), popř. kopie dokladů o složených zkouškách nebo udělení titulů šampióna.
Jak výstava psů probíhá ???
Před termínem výstavy obdrží každý přihlášený účastník potvrzení o účasti s podrobnými informace a někdy i s dalšími doklady (výstavní číslo apod.). Na potvrzení přihlášky a i v propozicích jsou uvedeny časové údaje, do kdy je třeba se dostavit a kdy začíná posuzování psů. Tzv. přejímka psů probíhá ve dvou fázích. První je kontrola očkovacího průkazu psa u vchodu. Pes musí mít především platné očkování vztekliny (popř. může Státní veterinární služba do podmínek dát i další povinná očkování). Je třeba si uvědomit, že očkování vzteklinou je platné pouze 12 měsíců a až 1 měsíc po naočkování. Proto, pokud chcete Vašeho psa vystavovat, je dobré uzpůsobit výstavní sezóně i termín očkování. Druhou důležitou věcí, kontrolovanou při přejímce u vchodu, je potvrzení Vašeho místního veterináře o dobrém zdravotním stavu psa. V případě, že vystavujete v zahraničí, musíte mít i razítko státní veterinární správy (to je tak jako tak nutné pro přechod hranic). Na výstavu nejsou vpouštěny feny ve vysokém stupni březosti a feny kojící. Ale to snad žádného majitele nenapadne fenu v takovém stavu vodit na výstavu.
Druhá fáze přejímky psa probíhá přímo v kruhu. Kruhy jsou očíslovány a jejich obsazení najdete vždy na předních stranách výstavního katalogu, který dostanete u vchodu nebo na jiném vyznačeném místě. K přejímce do kruhu je dobré si vzít průkaz původu psa a Výstavní a výkonostní knížku (pro zaznam
Hocky Z Rudého Údolí je březí !!!  Budou ,, N" Z Rudého Údolí : Hocky a Emhyr Z Rudého Údolí vytvořili krásný pár a budou se těšit na miminka. Narození čekáme kolem 18. července 18. 06. 2024 Roňa složila zkoušku SPT 1 TART 17. 5. absolvovala Roňa TART zkoušku : SPT1. Je náročná : cizí stopa , rozlišení pachových předmětů, nalezení ztraceného předmětu, poslušnost a střelby z T9 ! 19. 05. 2024 Kačka byla na 7 /30 místě v soutěži o pracovního jedince čsv  Best working competition dog Czechoslovakian wolfdog 2023 19. 05. 2024
Vrh A Agent aka Arny (CZE - Praha), Aljaška (GER), Alkaida (ITL), Anbeta (ITL), Ankara aka Emi (GER), Areta aka Akilla (CZE - Beskydy), Avalanche (CZE- Morava) 14. 12. 2013 Vrh B Brittany (ČR), Barack (PL), Bismark (ČR), Bombay Saphire (ČR), Brooklyn (ČR), Black arrow (ČR), Bogota (ČR RUDNÁ U PRAHY), Brave heart (ČR) 06. 01. 2017 Vrh C Cézar (ČR), Cresei Sissi (ČR), Cameron (CHINA), Century (CHINA), Cyra (BE), Casiopea (ČR žije na Moravě), Carei (ČR), Cindarella (ČR) 19. 06. 2017
C. I. B. Black Shadow Cézar (ČR), Cresei Sissi (ČR), Cameron (CHINA), Century (CHINA), Cyra (BE), Casiopea (ČR žije na Moravě), Carei (ČR), Cindarella (ČR) 01. 07. 2010 C.I.B.+ C.I.E CHAMP. Lakota Grey Cézar (ČR), Cresei Sissi (ČR), Cameron (CHINA), Century (CHINA), Cyra (BE), Casiopea (ČR žije na Moravě), Carei (ČR), Cindarella (ČR) 30. 10. 2014 C.I.B. - Jun. CHAMP. ROLNIČKA Cézar (ČR), Cresei Sissi (ČR), Cameron (CHINA), Century (CHINA), Cyra (BE), Casiopea (ČR žije na Moravě), Carei (ČR), Cindarella (ČR) 21. 12. 2021

Kontakty


Marie Hartmanová

+420 732 35 42 42
mhartmanova@seznam.cz
2018 ....... 2024 © zrudehoudoli.cz
webdesign | websystem | KAO.cz